یادواره شهید دکتر چمران

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
عصر شنبه 29 خرداد یادواره شهید دکتر چمران با حضور شهردار تهران برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی

یادواره شهید دکتر چمران 1

یادواره شهید دکتر چمران 2

یادواره شهید دکتر چمران 3

یادواره شهید دکتر چمران 4

یادواره شهید دکتر چمران 5

یادواره شهید دکتر چمران 6

یادواره شهید دکتر چمران 7

یادواره شهید دکتر چمران 8

یادواره شهید دکتر چمران 9

یادواره شهید دکتر چمران 10

یادواره شهید دکتر چمران 11

یادواره شهید دکتر چمران 12

یادواره شهید دکتر چمران 13

یادواره شهید دکتر چمران 14

یادواره شهید دکتر چمران 15

یادواره شهید دکتر چمران 16

یادواره شهید دکتر چمران 17

یادواره شهید دکتر چمران 18

یادواره شهید دکتر چمران 19

یادواره شهید دکتر چمران 20

یادواره شهید دکتر چمران 21

یادواره شهید دکتر چمران 22

یادواره شهید دکتر چمران 23

یادواره شهید دکتر چمران 24

یادواره شهید دکتر چمران 25

یادواره شهید دکتر چمران 26

یادواره شهید دکتر چمران 27

یادواره شهید دکتر چمران 28

یادواره شهید دکتر چمران 29

یادواره شهید دکتر چمران 30

یادواره شهید دکتر چمران 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید