نمایش جنایات قلب

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
نمایش جنایات قلب ب کارگردانی دلارا نوشین در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش جنایات قلب 1

نمایش جنایات قلب 1

نمایش جنایات قلب 2

نمایش جنایات قلب 2

نمایش جنایات قلب 3

نمایش جنایات قلب 3

نمایش جنایات قلب 4

نمایش جنایات قلب 4

نمایش جنایات قلب 5

نمایش جنایات قلب 5

نمایش جنایات قلب 6

نمایش جنایات قلب 6

نمایش جنایات قلب 7

نمایش جنایات قلب 7

نمایش جنایات قلب 8

نمایش جنایات قلب 8

نمایش جنایات قلب 9

نمایش جنایات قلب 9

نمایش جنایات قلب 10

نمایش جنایات قلب 10

نمایش جنایات قلب 11

نمایش جنایات قلب 11

نمایش جنایات قلب 12

نمایش جنایات قلب 12

نمایش جنایات قلب 13

نمایش جنایات قلب 13

نمایش جنایات قلب 14

نمایش جنایات قلب 14

نمایش جنایات قلب 15

نمایش جنایات قلب 15

نمایش جنایات قلب 16

نمایش جنایات قلب 16

نمایش جنایات قلب 17

نمایش جنایات قلب 17

نمایش جنایات قلب 18

نمایش جنایات قلب 18

نمایش جنایات قلب 19

نمایش جنایات قلب 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید