سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در هتل انقلاب برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 1

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 2

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 3

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 4

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 5

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 6

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 7

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 8

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 9

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 10

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 11

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 12

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 13

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 14

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 15

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 16

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 17

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 18

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 19

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 20

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 21

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 22

سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید