نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 1

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 2

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 3

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 4

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 5

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 6

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 7

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 8

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 9

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 11

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 12

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 13

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 14

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 15

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 16

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 17

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 18

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 19

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 20

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 21

نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید