افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت( شامل 7 سالن جدید نمایش و گالری) با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، مجید انتظامی رئیس سازمان سینمایی و حجت السلام امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دوشنبه 7 بهمن 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 1

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 2

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 5

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 3

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 6

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 7

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 8

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 9

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 10

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 11

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 12

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 13

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 14

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 16

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 17

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 18

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 19

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 20

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 21

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 23

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 24

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 25

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 26

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 27

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 28

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 29

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 30

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 31

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 32

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 34

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 35

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 36

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 38

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 39

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 41

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 42

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 43

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 46

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 47

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 49

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 51

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 52

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 54

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 55

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 57

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 58

افتتاح و بهره برداری از طرح توسعه سینما گالری ملت با حضور شهردار تهران 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید