نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران ( شورای مدیران روابط عمومی شهرداری تهران) با حضور غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، مصطفی کاظمی مدیر کل دفتر شهردار، علی نوذرپور شهرداری منطقه 22، یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 به میزبانی شهرداری منطقه 22 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 3

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 3

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 9

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 18

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 18

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 24

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 27

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 27

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 28

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 28

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 29

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 29

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 30

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 30

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 31

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 31

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 32

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 32

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 33

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران -2 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید