۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان با ارایه 32 اثر از اساتید برجسته خوشنویسی روز پنج شنبه 27 خرداد در نگارستان شهر افتتاح شده و تا سوم تیر دایر خواهد بود
عکاس: امیر حدیدی
نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 1

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 1

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 2

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 2

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 3

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 3

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 4

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 4

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 5

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 5

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 6

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 6

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 7

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 7

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 8

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 8

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 9

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 9

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 10

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 10

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 11

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 11

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 12

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 12

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 13

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 13

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 14

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 14

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 15

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 15

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 16

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 16

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 17

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 17

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 18

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 18

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 19

نمایشگاه خوشنویسی در سایه سار قرآن 19

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید