روز برفی تهران در بوستان ملت

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸
بارش برف بامدادی روز پنجشنبه 3 بهمن ۱۳۹۸ ، بیشتر مناطق شهر تهران از جمله بوستان ملت را سفیدپوش کرد.
عکاس: سبحان فرج ون

روز برفی تهران در بوستان ملت 1

روز برفی تهران در بوستان ملت 2

روز برفی تهران در بوستان ملت 3

روز برفی تهران در بوستان ملت 4

روز برفی تهران در بوستان ملت 6

روز برفی تهران در بوستان ملت 5

روز برفی تهران در بوستان ملت 7

روز برفی تهران در بوستان ملت 8

روز برفی تهران در بوستان ملت 9

روز برفی تهران در بوستان ملت 10

روز برفی تهران در بوستان ملت 11

روز برفی تهران در بوستان ملت 12

روز برفی تهران در بوستان ملت 13

روز برفی تهران در بوستان ملت 14

روز برفی تهران در بوستان ملت 15

روز برفی تهران در بوستان ملت 16

روز برفی تهران در بوستان ملت 17

روز برفی تهران در بوستان ملت 19

روز برفی تهران در بوستان ملت 20

روز برفی تهران در بوستان ملت 21

روز برفی تهران در بوستان ملت 22

روز برفی تهران در بوستان ملت 23

روز برفی تهران در بوستان ملت 24

روز برفی تهران در بوستان ملت 25

روز برفی تهران در بوستان ملت 26

روز برفی تهران در بوستان ملت 30

روز برفی تهران در بوستان ملت 27

روز برفی تهران در بوستان ملت 28

روز برفی تهران در بوستان ملت 29

روز برفی تهران در بوستان ملت 31

روز برفی تهران در بوستان ملت 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید