بازدید شهردار تهران از پروژه میدانگاه شهری امیر کبیر

۱ بهمن ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران از پروژه میدانگاه شهری امیر کبیر سه شنبه 1 بهمن بازدید کرد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/35v