اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۸
اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان با حضور هنرمندان در پردیس سینمایی کورش برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 1

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 2

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 3

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 4

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 5

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 6

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 7

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 8

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 9

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 10

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 11

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 12

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 13

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 14

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 15

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 16

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 17

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 18

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 19

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 20

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 21

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 22

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 23

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 24

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 25

اکران ویژه فیلم اژدر در حمایت از سیل زدگان سیستان و بلوچستان 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید