روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
برف بامدادی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ، بیشتر مناطق شهر تهران را سفیدپوش کرد.
عکاس: احمد آقاسیانی
روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 1

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 1

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 2

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 2

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 3

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 3

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 4

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 4

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 5

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 5

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 6

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 6

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 7

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 7

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 8

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 8

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 9

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 9

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 10

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 10

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 11

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 11

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 12

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 12

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 13

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 13

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 14

روز برفی میدان مشق و پارک شهر تهران 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید