تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
بارش برف زمستانی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸، تهران را سفیدپوش کرد و جمعی از مردم تهران در پارک پردیسان به تفرحات برفی پرداختند.
عکاس: وحید شیخی
تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 1

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 1

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 2

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 2

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 3

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 3

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 4

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 4

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 5

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 5

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 6

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 6

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 7

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 7

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 8

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 8

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 9

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 9

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 10

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 10

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 11

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 11

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 12

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 12

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 13

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 13

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 14

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 14

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 15

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 15

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 16

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 16

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 17

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 17

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 18

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 18

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 19

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 19

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 20

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 20

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 21

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 21

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 22

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 22

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 23

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 23

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 24

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 24

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 25

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 25

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 26

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 26

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 27

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 27

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 28

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 28

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 29

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 29

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 30

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 30

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 31

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 31

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 32

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 32

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 33

تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید