نشست خبری شهردار منطقه 18

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
صبح شنبه 29 خرداد نشست خبری دکتر سلیمی شهردار منطقه 18 با خبر نگاران رسانه های جمعی برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی

نشست خبری شهردار منطقه 18 1

نشست خبری شهردار منطقه 18 2

نشست خبری شهردار منطقه 18 3

نشست خبری شهردار منطقه 18 4

نشست خبری شهردار منطقه 18 5

نشست خبری شهردار منطقه 18 6

نشست خبری شهردار منطقه 18 7

نشست خبری شهردار منطقه 18 8

نشست خبری شهردار منطقه 18 9

نشست خبری شهردار منطقه 18 10

نشست خبری شهردار منطقه 18 11

نشست خبری شهردار منطقه 18 12

نشست خبری شهردار منطقه 18 13

نشست خبری شهردار منطقه 18 14

نشست خبری شهردار منطقه 18 15

نشست خبری شهردار منطقه 18 16

نشست خبری شهردار منطقه 18 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید