۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری شهردار منطقه 18

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
صبح شنبه 29 خرداد نشست خبری دکتر سلیمی شهردار منطقه 18 با خبر نگاران رسانه های جمعی برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
نشست خبری شهردار منطقه 18 1

نشست خبری شهردار منطقه 18 1

نشست خبری شهردار منطقه 18 2

نشست خبری شهردار منطقه 18 2

نشست خبری شهردار منطقه 18 3

نشست خبری شهردار منطقه 18 3

نشست خبری شهردار منطقه 18 4

نشست خبری شهردار منطقه 18 4

نشست خبری شهردار منطقه 18 5

نشست خبری شهردار منطقه 18 5

نشست خبری شهردار منطقه 18 6

نشست خبری شهردار منطقه 18 6

نشست خبری شهردار منطقه 18 7

نشست خبری شهردار منطقه 18 7

نشست خبری شهردار منطقه 18 8

نشست خبری شهردار منطقه 18 8

نشست خبری شهردار منطقه 18 9

نشست خبری شهردار منطقه 18 9

نشست خبری شهردار منطقه 18 10

نشست خبری شهردار منطقه 18 10

نشست خبری شهردار منطقه 18 11

نشست خبری شهردار منطقه 18 11

نشست خبری شهردار منطقه 18 12

نشست خبری شهردار منطقه 18 12

نشست خبری شهردار منطقه 18 13

نشست خبری شهردار منطقه 18 13

نشست خبری شهردار منطقه 18 14

نشست خبری شهردار منطقه 18 14

نشست خبری شهردار منطقه 18 15

نشست خبری شهردار منطقه 18 15

نشست خبری شهردار منطقه 18 16

نشست خبری شهردار منطقه 18 16

نشست خبری شهردار منطقه 18 17

نشست خبری شهردار منطقه 18 17

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید