مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۸
مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو صبح امروز جمعه 27 دی ماه در بهشت زهرا قطعه 50 مزار شهدای پلاسکو برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 1

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 2

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 3

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 4

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 5

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 6

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 7

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 8

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 9

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 10

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 11

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 12

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 13

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 14

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 15

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 16

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 17

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 18

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 19

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 20

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 21

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 22

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 23

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 24

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 25

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 26

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 27

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 28

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 29

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 30

مراسم سومین سالگرد شهدای پلاسکو 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید