اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم در پی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در سطح شهر تهران اکران شد.
عکاس: وحید شیخی
اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 1

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 1

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 2

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 2

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 3

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 3

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 4

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 4

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 5

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 5

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 6

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 6

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 7

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 7

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 8

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 8

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 9

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 9

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 10

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 10

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 11

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 11

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 12

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 12

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 13

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 13

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 14

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 14

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 15

اکران طرح‌های فرهنگی با هشتگ #همه_همدردیم 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید