۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح نمایشگاه دست های بینا

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸
بعد از ظهر شنبه 21 دی ماه 1398، نمایشگاه دست های بینا با حضور زهرا نژاد بهرام و مجید فراهانی اعضای شورای شهر تهران و نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 در گالری رودکی افتتاح شد . این نمایشگاه به کوشش سیما شاهرخی مدرس تصویرسازی به کودکان نابینا، برگزار گردیده است که حاصل فعالیت 30 دانش آموز نابینا و کم بینا در سنین مختلف از مجتمع نابینایان نرجس است .
عکاس: سبحان فرج ون
افتتاح نمایشگاه دست های بینا 1

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 1

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 2

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 2

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 3

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 3

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 4

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 4

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 5

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 5

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 6

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 6

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 7

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 7

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 8

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 8

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 9

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 9

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 10

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 10

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 11

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 11

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 12

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 12

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 13

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 13

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 14

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 14

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 15

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 15

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 16

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 16

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 17

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 17

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 18

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 18

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 19

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 19

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 20

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 20

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 21

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 21

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 22

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 22

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 23

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 23

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 24

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 24

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 25

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 25

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 26

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 26

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 27

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 27

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 28

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 28

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 29

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 29

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 30

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 30

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 31

افتتاح نمایشگاه دست های بینا 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید