بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸
آیین بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور در ساماندهی خدمات فوریت های پزشکی پایتخت با حضور دکتر حناچی شهردار تهران، اسماعیل نجار رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کشور، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، اعضای شورای اسالامی شهر تهران و مدیران ارشد شهرداری، شنبه ۲۱ دی ماه در مجموعه ورزشی شهید کاظمی در منطقه 5 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 1

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 2

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 3

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 4

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 5

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 6

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 7

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 8

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 9

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 10

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 11

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 12

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 13

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 14

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 15

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 16

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 17

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 18

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 19

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 20

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 21

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 22

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 23

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 24

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 25

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 26

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 27

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 28

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 29

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 30

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 31

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 32

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 33

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 34

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 35

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 36

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 38

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 39

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 40

بهره برداری از طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کل کشور 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید