۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش نایب سرخی ها

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸
نمایش نایب سرخی ها به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج درتماشاخانه شانو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش نایب سرخی ها 1

نمایش نایب سرخی ها 1

نمایش نایب سرخی ها 2

نمایش نایب سرخی ها 2

نمایش نایب سرخی ها 3

نمایش نایب سرخی ها 3

نمایش نایب سرخی ها 4

نمایش نایب سرخی ها 4

نمایش نایب سرخی ها 5

نمایش نایب سرخی ها 5

نمایش نایب سرخی ها 6

نمایش نایب سرخی ها 6

نمایش نایب سرخی ها 7

نمایش نایب سرخی ها 7

نمایش نایب سرخی ها 8

نمایش نایب سرخی ها 8

نمایش نایب سرخی ها 9

نمایش نایب سرخی ها 9

نمایش نایب سرخی ها 10

نمایش نایب سرخی ها 10

نمایش نایب سرخی ها 11

نمایش نایب سرخی ها 11

نمایش نایب سرخی ها 12

نمایش نایب سرخی ها 12

نمایش نایب سرخی ها 13

نمایش نایب سرخی ها 13

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید