آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
صبح روز 16 دی ماه 1398، مراسم تشییع پیکر سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا از دانشگاه تهران تا میدان آزادی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 1

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 2

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 3

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 4

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 5

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 6

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 7

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 8

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 9

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 10

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 11

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 12

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 13

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 14

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 15

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 16

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 17

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 18

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 19

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -6 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید