خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
در روز تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی، مترو تهران خدمات خود را به صورت رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: شایان محرابی
خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 3

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 3

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 1

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 1

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 2

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 2

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 4

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 4

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 5

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 5

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 6

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 6

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 7

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 7

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 8

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 8

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 9

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 9

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 10

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 10

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 11

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 11

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 12

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 12

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 13

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 13

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 14

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 14

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 15

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 15

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 16

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 16

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 17

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 17

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 18

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 18

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 19

خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید