خدمت رسانی مترو در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -1

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
در روز تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی، مترو تهران خدمات خود را به صورت رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: سبحان فرج ون
خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 1

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 1

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 2

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 2

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 3

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 3

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 4

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 4

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 5

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 5

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 6

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 6

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 7

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 7

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 8

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 8

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 9

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 9

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 10

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 10

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 11

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 11

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 12

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 12

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 13

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 13

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 14

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 14

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 15

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 15

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 16

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 16

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 17

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 17

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 18

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 18

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 19

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 19

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 20

خدمت رسانی مترو در آئین تشییع سردار قاسم سلیمانی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید