۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -2

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
مراسم تشییع پیکر سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی، و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا با حضور گسترده مردم، برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 1

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 1

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 2

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 2

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 3

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 3

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 4

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 4

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 5

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 5

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 6

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 6

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 7

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 7

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 8

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 8

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 9

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 9

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 10

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 10

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 11

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 11

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 12

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 12

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 13

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 13

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 14

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 14

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 15

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 15

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 16

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 16

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 17

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 17

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 18

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 18

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 19

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 19

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 20

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 20

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 21

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 21

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 22

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 22

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 23

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 23

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 24

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 24

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 25

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 25

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 26

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 26

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 27

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 27

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 28

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 28

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 29

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 29

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 30

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 30

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 31

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 31

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 32

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 32

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 33

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 33

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 34

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 34

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 35

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 35

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 36

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 36

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 37

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 37

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 38

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 38

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 39

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 39

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 40

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 40

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 41

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 41

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 42

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 42

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 43

تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران 43

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید