۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین تشییع «سردار شهید قاسم سلیمانی» -1

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
آئین تشییع سردار سپاه اسلام سپهبد شهید « حاج قاسم سلیمانی » ازصبح دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 1

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 1

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 2

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 2

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 3

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 3

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 4

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 4

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 5

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 5

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 6

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 6

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 7

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 7

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 8

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 8

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 9

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 9

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 10

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 10

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 11

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 11

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 12

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 12

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 13

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 13

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 14

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 14

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 15

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 15

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 16

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 16

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 17

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 17

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 18

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 18

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 19

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 19

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 20

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 20

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 21

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 21

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 22

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 22

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 23

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 23

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 24

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 24

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 25

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 25

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 26

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 26

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 27

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 27

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 28

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 28

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 29

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 29

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 30

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 30

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 31

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 31

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 32

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 32

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 33

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 33

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 34

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 34

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 35

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 35

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 36

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 36

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 37

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 37

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 38

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 38

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 39

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 39

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 40

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 40

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 41

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 41

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 42

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 42

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 43

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 43

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 44

آئین تشییع «سردار قاسم سلیمانی» 44

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید