گذرفرهنگی تاراز

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۸
گذرفرهنگی تاراز دریاچه شهدای خلیج فارس به زودی با حضور مدیران شهری پایتخت به بهره داری می رسد.
عکاس: امیر گلی پور
گذرفرهنگی تاراز 1

گذرفرهنگی تاراز 1

گذرفرهنگی تاراز 2

گذرفرهنگی تاراز 2

گذرفرهنگی تاراز 3

گذرفرهنگی تاراز 3

گذرفرهنگی تاراز 4

گذرفرهنگی تاراز 4

گذرفرهنگی تاراز 5

گذرفرهنگی تاراز 5

گذرفرهنگی تاراز 6

گذرفرهنگی تاراز 6

گذرفرهنگی تاراز 7

گذرفرهنگی تاراز 7

گذرفرهنگی تاراز 8

گذرفرهنگی تاراز 8

گذرفرهنگی تاراز 9

گذرفرهنگی تاراز 9

گذرفرهنگی تاراز 10

گذرفرهنگی تاراز 10

گذرفرهنگی تاراز 11

گذرفرهنگی تاراز 11

گذرفرهنگی تاراز 12

گذرفرهنگی تاراز 12

گذرفرهنگی تاراز 13

گذرفرهنگی تاراز 13

گذرفرهنگی تاراز 14

گذرفرهنگی تاراز 14

گذرفرهنگی تاراز 15

گذرفرهنگی تاراز 15

گذرفرهنگی تاراز 16

گذرفرهنگی تاراز 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید