۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

گذرفرهنگی تاراز

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۸
گذرفرهنگی تاراز دریاچه شهدای خلیج فارس به زودی با حضور مدیران شهری پایتخت به بهره داری می رسد.
عکاس: امیر گلی پور
گذرفرهنگی تاراز 1

گذرفرهنگی تاراز 1

گذرفرهنگی تاراز 2

گذرفرهنگی تاراز 2

گذرفرهنگی تاراز 3

گذرفرهنگی تاراز 3

گذرفرهنگی تاراز 4

گذرفرهنگی تاراز 4

گذرفرهنگی تاراز 5

گذرفرهنگی تاراز 5

گذرفرهنگی تاراز 6

گذرفرهنگی تاراز 6

گذرفرهنگی تاراز 7

گذرفرهنگی تاراز 7

گذرفرهنگی تاراز 8

گذرفرهنگی تاراز 8

گذرفرهنگی تاراز 9

گذرفرهنگی تاراز 9

گذرفرهنگی تاراز 10

گذرفرهنگی تاراز 10

گذرفرهنگی تاراز 11

گذرفرهنگی تاراز 11

گذرفرهنگی تاراز 12

گذرفرهنگی تاراز 12

گذرفرهنگی تاراز 13

گذرفرهنگی تاراز 13

گذرفرهنگی تاراز 14

گذرفرهنگی تاراز 14

گذرفرهنگی تاراز 15

گذرفرهنگی تاراز 15

گذرفرهنگی تاراز 16

گذرفرهنگی تاراز 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید