نمایش مشروع

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۸
نمایش مشروع به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش مشروع 1

نمایش مشروع 1

نمایش مشروع 2

نمایش مشروع 2

نمایش مشروع 3

نمایش مشروع 3

نمایش مشروع 4

نمایش مشروع 4

نمایش مشروع 5

نمایش مشروع 5

نمایش مشروع 6

نمایش مشروع 6

نمایش مشروع 7

نمایش مشروع 7

نمایش مشروع 8

نمایش مشروع 8

نمایش مشروع 9

نمایش مشروع 9

نمایش مشروع 10

نمایش مشروع 10

نمایش مشروع 11

نمایش مشروع 11

نمایش مشروع 12

نمایش مشروع 12

نمایش مشروع 13

نمایش مشروع 13

نمایش مشروع 14

نمایش مشروع 14

نمایش مشروع 15

نمایش مشروع 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید