نمایش دزدان شماره 43

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۸
نمایش دزدان شماره 43 به نویسندگی داریو فو و کارگردانی شاهین صادقیان در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش دزدان شماره 43 1

نمایش دزدان شماره 43 1

نمایش دزدان شماره 43 2

نمایش دزدان شماره 43 2

نمایش دزدان شماره 43 3

نمایش دزدان شماره 43 3

نمایش دزدان شماره 43 4

نمایش دزدان شماره 43 4

نمایش دزدان شماره 43 5

نمایش دزدان شماره 43 5

نمایش دزدان شماره 43 6

نمایش دزدان شماره 43 6

نمایش دزدان شماره 43 7

نمایش دزدان شماره 43 7

نمایش دزدان شماره 43 8

نمایش دزدان شماره 43 8

نمایش دزدان شماره 43 9

نمایش دزدان شماره 43 9

نمایش دزدان شماره 43 10

نمایش دزدان شماره 43 10

نمایش دزدان شماره 43 11

نمایش دزدان شماره 43 11

نمایش دزدان شماره 43 12

نمایش دزدان شماره 43 12

نمایش دزدان شماره 43 13

نمایش دزدان شماره 43 13

نمایش دزدان شماره 43 14

نمایش دزدان شماره 43 14

نمایش دزدان شماره 43 15

نمایش دزدان شماره 43 15

نمایش دزدان شماره 43 16

نمایش دزدان شماره 43 16

نمایش دزدان شماره 43 17

نمایش دزدان شماره 43 17

نمایش دزدان شماره 43 18

نمایش دزدان شماره 43 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید