گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸
گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک به همت شهرداری منطقه یک در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 1

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 1

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 2

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 2

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 3

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 3

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 4

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 4

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 5

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 5

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 6

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 6

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 7

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 7

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 8

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 8

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 9

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 9

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 10

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 10

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 12

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 12

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 13

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 13

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 15

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 15

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 16

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 16

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 17

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 17

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 18

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 18

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 19

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 19

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 20

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید