بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸
همزمان با فرا رسیدن سال نو میلادی حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران، مهناز استقامتی شهردار منطقه 8 و حجت الاسلام صادق زاده رییس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران از کلیسای ترکمانچاس بازدید کردند.
عکاس: مهدی آقابابایی
بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 1

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 1

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 2

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 2

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 3

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 3

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 4

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 4

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 5

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 5

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 6

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 6

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 7

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 7

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 8

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 8

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 9

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 9

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 10

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 10

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 11

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 11

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 12

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 12

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 13

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 13

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 14

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 14

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 15

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 15

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 16

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 16

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 17

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 17

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 18

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 18

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 19

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 19

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 20

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 20

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 21

بازدید حجت نظری از کلیسای ترگمانچاتس 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید