رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۸
ظهر روز پنجشنبه 12 دی ماه، 150 قلاده سگ بدون صاحب توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و همراهی نهادهای مردمی حامیان حیوانات در بوستان جنگلی سوهانک رهاسازی شدند . شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر زنده‌گیری سگ های بدون صاحب به واسطه 10 اکیپ به طور روزانه در مناطق حاشیه‌ای شهر و بر اساس مطالبات مردمی و پیام های واصله از سامانه 137 و سایر سیستم ها اقدام به صید و انتقال آن‌ها به مرکز نقاهتگاه می کنند تا پس از گندزدایی و حذف انگل‌ها نسبت به عقیم‌سازی و واکسیناسیون این سگ‌ها اقدام شود و پس از مدتی نگهداری، رهاسازی سگ‌ها در دستور کار قرار می گیرد .
عکاس: سبحان فرج ون
رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 1

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 1

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 2

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 2

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 3

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 3

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 4

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 4

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 5

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 5

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 6

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 6

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 7

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 7

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 8

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 8

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 9

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 9

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 10

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 10

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 11

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 11

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 12

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 12

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 13

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 13

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 14

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 14

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 15

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 15

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 16

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 16

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 17

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 17

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 18

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 18

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 19

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 19

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 20

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 20

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 21

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 21

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 22

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 22

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 23

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 23

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 24

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 24

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 25

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 25

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 26

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 26

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 27

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 27

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 28

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 28

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 29

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 29

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 30

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 30

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 31

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 31

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 32

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 32

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 33

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 33

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 34

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 34

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 35

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 35

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 36

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 36

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 37

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 37

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 38

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 38

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 39

رهاسازی 150 قلاده سگ بدون صاحب 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید