۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین همایش فصلی کمیته های نمای مناطق 22 گانه شهر تهران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398، دومین همایش فصلی کمیته های نمای مناطق 22 گانه شهر تهران با حضور علی اعطا، سید ابراهیم امینی و محمد سالاری اعضا شورای شهر و عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سید محمد بهشتی شیرازی عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ایران و اعضا کمیته های نمای مناطق 22 گانه در سالن ایران زمین برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 1

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 1

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 2

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 2

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 3

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 3

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 4

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 4

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 5

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 5

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 6

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 6

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 7

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 7

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 8

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 8

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 9

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 9

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 10

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 10

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 11

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 11

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 12

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 12

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 13

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 13

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 14

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 14

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 15

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 15

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 16

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 16

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 17

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 17

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 18

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 18

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 7

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 7

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 8

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 8

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 9

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 9

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 10

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 10

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 11

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 11

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 12

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 12

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 13

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 13

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 14

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 14

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 15

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 15

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 16

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 16

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 17

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 17

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 18

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 18

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 19

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 19

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 20

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 20

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 21

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 21

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 22

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 22

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 23

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 23

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 24

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 24

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 25

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 25

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 26

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 26

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 27

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 27

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 28

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 28

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 29

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 29

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 30

دومین همایش فصلی کمیته های مناطق 22 گانه شهر تهران 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید