شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
شهردار شب دکتر شهرام گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری با حضور جمعی از شاعران طنزپردار انجام شد و همراهان به بازدید از میدان مشق، مددسرای خاوران و سازمان حمل و نقل و کنترل ترافیک پرداختند.
عکاس: شایان محرابی

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 30

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 29

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 28

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 27

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 26

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 25

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 24

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 23

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 22

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 21

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 20

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 19

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 18

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 17

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 16

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 15

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 14

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 13

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 12

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 11

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 10

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 9

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 8

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 7

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 6

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 5

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 4

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 2

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 1

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور فعالان رسانه های مجازی 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید