افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸
افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار منطقه 2 و دیگر مدیران ارشد شهرداری تهران در مجموعه ورزشی شهدای فرحزاد چهارشنبه 11 دی ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 1

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 1

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 2

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 2

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 3

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 3

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 4

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 4

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 5

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 5

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 6

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 6

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 7

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 7

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 8

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 8

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 9

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 9

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 10

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 10

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 11

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 11

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 12

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 12

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 13

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 13

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 14

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 14

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 15

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 15

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 16

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 16

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 17

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 17

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 18

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 18

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 19

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 19

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 20

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 20

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 21

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 21

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 22

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 22

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 23

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 23

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 24

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 24

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 25

افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 2 تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید