۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری تهران

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸
به همت واحد ورزش اداره کل رفاه، تعاون وخدمات اجتماعی شهرداری تهران، مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری تهران در دو بخش بانوان وآقایان درمجموعه اطلس شهربرگزار گردید. این دوره از مسابقات به منظور گسترش ورزش در بین کارکنان شهرداری تهران در سطح مناطق، سازمان ها، شرکت های تابعه بدون هیچ گونه محدودیتی دراعزام تعداد نفرات از روز دوشنبه 2 دی ماه آغاز و تا روز سه شنبه 10 دی ماه ادامه یافت.
عکاس: احمد آقاسیانی
مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 1

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 1

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 3

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 3

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 4

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 4

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 5

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 5

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 6

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 6

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 7

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 7

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 8

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 8

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 9

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 9

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 10

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 10

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 11

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 11

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 12

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 12

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 13

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 13

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 14

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 14

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 15

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 15

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 16

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 16

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 17

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 17

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 18

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 18

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 19

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 19

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 20

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 20

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 21

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 21

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 22

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 22

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 23

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 23

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 24

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 24

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 25

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 25

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 26

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 26

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 27

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 27

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 28

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 28

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 29

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 29

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 30

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 30

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 31

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 31

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 32

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 32

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 33

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 33

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 34

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 34

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 35

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 35

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 36

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 36

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 37

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 37

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 38

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 38

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 39

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 39

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 40

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 40

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 41

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 41

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 42

مسابقه شطرنج کارکنان شهرداری تهران 42

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید