آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸
آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمد اسلامی وزیر راه، پیروز حناچی شهردار تهران و دیگر مسئولانی کشوری و شهری سه شنبه 10 دی 1398 برگزار شد. این پروژه به طول ۲۵ کیلومتر و با ظرفیت جابجایی روزانه ۲۵۰ هزار مسافر و با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال اجرا شده است.
عکاس: شایان محرابی
آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 1

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 1

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 2

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 2

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 3

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 3

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 4

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 4

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 5

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 5

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 6

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 6

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 7

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 7

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 8

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 8

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 9

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 9

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 10

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 10

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 11

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 11

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 12

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 12

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 13

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 13

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 14

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 14

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 15

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 15

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 16

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 16

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 17

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 17

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 18

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 18

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 19

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 19

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 20

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 20

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 21

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 21

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 22

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 22

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 23

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 23

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 24

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 24

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 25

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 25

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 26

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 26

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 27

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 27

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 28

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 28

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 29

آیین بهره برداری از قطار برقی گلشهر به هشتگرد 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید