۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران شهردار تهران سه شنبه 10 دی 1398 از مترو خط 5 بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 1

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 1

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 2

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 2

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 3

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 3

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 4

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 4

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 5

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 5

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 6

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 6

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 7

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 7

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 8

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 8

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 9

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 9

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 10

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 10

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 11

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 11

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 12

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 12

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 13

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 13

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 14

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 14

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 15

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 15

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 16

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 16

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 17

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 17

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 18

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 18

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 19

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 19

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 20

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 20

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 21

بازدید شهردار تهران از مترو خط 5 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید