نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا

تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۸
صبح روز دوشنبه 9 دی ماه 1398، نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا از سلسه نشست های تجربیات شهری « آموزه ها و تجربیات بین المللی در حل مسایل شهری » با حضور میلاد زمانی فر استاد دانشگاه فنی برلین و زهیر صباغ پور آذریان سرپرست معاونت بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در سالن کنفرانس شرکت نوسازی عباس آباد برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 1

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 1

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 2

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 2

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 3

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 3

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 4

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 4

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 5

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 5

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 6

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 6

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 7

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 7

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 8

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 8

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 9

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 9

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 10

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 10

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 11

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 11

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 12

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 12

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 13

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 13

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 14

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 14

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 15

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 15

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 16

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 16

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 17

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 17

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 18

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 18

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 19

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 19

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 20

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 20

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 21

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 21

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 22

نشست تجارب توسعه پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید