۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری

تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۸
برج اینانج و برج نقاره خانه در شهرری، محله نسوز وهفت دستگاه در ناحیه شمالی امین آباد بر روی کوه نقاره خانه یا کوه طبرک واقع شده است. ارتفاع برج نقاره خانه 3 متر و با مصالحی متشکل از گچ و لاشه سنگ به دستور شخصی بنام بزرگ امید یا بوزرجمید در دوره آل بویه ساخته شد. نمای خارجی برج همچون قوس های جناغی با آجرکاری هنرمندانه تزیین شده است . همانگونه که اشاره شد احتمال می رود اسکلت بنا از سنگ و نمای خارجی آجر چینی باشد. متاسفانه این مکان بدون نگهبان و به حال خود رها شده است و به محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده است. انفجارهای ناشی از فعالیت های کارخانه سیمان شهر ری باعث تخریب بناهای موجود در دامنه کوه از جمله گورستان سلطنتی آل‌بویه، برج نقاره‌ خانه و نیز آرامگاه بی‌بی شهربانو شده است.
عکاس: احمد آقاسیانی
گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 1

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 1

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 2

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 2

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 3

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 3

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 4

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 4

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 5

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 5

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 6

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 6

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 7

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 7

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 8

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 8

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 9

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 9

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 10

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 10

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 11

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 11

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 12

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 12

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 13

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 13

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 14

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 14

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 15

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 15

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 16

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 16

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 17

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 17

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 18

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 18

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 19

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 19

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 20

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 20

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 21

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 21

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 22

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 22

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 23

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 23

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 24

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 24

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 25

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 25

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 26

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 26

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 27

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 27

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 28

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 28

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 29

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 29

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 30

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 30

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 31

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 31

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 32

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 32

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 33

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 33

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 34

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 34

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 35

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 35

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 36

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 36

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 37

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 37

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 38

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 38

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 39

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 39

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 40

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 40

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 41

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 41

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 42

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 42

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 43

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 43

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 44

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 44

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 45

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 45

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 46

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 46

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 47

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 47

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 48

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 48

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 50

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 50

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 51

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 51

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 52

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 52

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 53

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 53

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 54

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 54

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 55

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 55

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 56

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 56

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 57

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 57

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 58

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 58

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 59

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 59

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 61

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 61

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 62

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 62

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 63

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 63

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 64

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 64

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 65

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 65

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 66

گنبد اینانج و برج نقاره خانه شهرری 66

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید