آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران

تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۸
آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران صبح امروز شنبه 7 دی ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 1

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 1

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 2

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 2

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 3

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 3

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 4

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 4

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 5

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 5

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 6

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 6

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 7

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 7

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 8

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 8

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 9

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 9

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 10

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 10

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 11

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 11

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 12

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 12

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 13

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 13

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 14

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 14

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 15

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 15

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 16

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 16

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 17

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 17

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 18

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 18

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 19

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 19

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 20

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 20

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 21

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 21

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 22

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 22

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 23

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 23

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 24

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 24

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 25

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 25

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 26

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 26

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 27

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 27

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 28

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 28

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 29

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 29

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 30

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 30

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 31

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 31

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 32

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 32

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 33

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران شهر تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید