نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5

تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۸
جوادی یگانه با حضور در سالن جلسات مدافع حرم شهرداری منطقه 5 به همراه مدیران حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به بررسی نواقص و مشکلات کلی این حوزه پرداخت و بر تداوم حس تعامل و همدلی در بین تمامی ارکان حوزه اجتماعی و فرهنگی ما بین صف و ستاد تاکید کرد.
عکاس: فرزام طایفه

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 1

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 2

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 3

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 4

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 5

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 6

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 7

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 8

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 9

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 10

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 11

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 12

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 13

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 14

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 15

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 16

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 17

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 18

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 19

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 20

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 21

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 22

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 23

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 24

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 25

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 26

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 27

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 28

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 29

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 30

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 31

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 33

نظارت ستادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی از شهرداری منطقه 5 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید