۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بوستان ارغوان مخصوص معلولین

تاریخ: ۴ دی ۱۳۹۸
بوستان ارغوان مخصوص معلولین در شهرک راه آهن (شهرک گلستان) در خیابان امیرکبیر خیابان ارغوان جنب میدان موج واقع شده است. این بوستان با لوازم های مخصوص توان یابان و جانبازان به بوستان معلولیلن معروف است و بیشتر جانبازان و توان یابان از این بوستان استفاده می کنند.
عکاس: امیر گلی پور
بوستان ارغوان مخصوص معلولین 1

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 1

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 2

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 2

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 3

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 3

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 4

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 4

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 5

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 5

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 6

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 6

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 7

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 7

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 8

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 8

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 9

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 9

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 10

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 10

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 11

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 11

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 12

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 12

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 13

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 13

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 14

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 14

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 15

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 15

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 16

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 16

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 17

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 17

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 18

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 18

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 19

بوستان ارغوان مخصوص معلولین 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید