آیین افتتاح ایستگاه مترو مولوی

تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۸
آیین افتتاح ایستگاه مترو مولوی از بخش شرقی خط 7 مترو تهران و بهره برداری از 2 رام قطار جدید با حضور دکتر حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران دوشنبه 2 دی ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین افتتاح ایستگاه مولوی 1

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 1

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 2

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 2

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 3

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 3

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 4

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 4

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 5

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 5

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 6

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 6

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 7

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 7

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 8

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 8

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 9

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 9

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 10

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 10

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 11

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 11

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 12

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 12

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 13

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 13

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 14

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 14

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 15

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 15

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 16

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 16

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 17

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 17

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 18

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 18

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 19

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 19

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 20

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 20

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 21

آیین افتتاح ایستگاه مولوی 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید