شب یلدا در ایستگاه ۳۶ آتش نشانی شهید همتی

تاریخ: ۱ دی ۱۳۹۸
کارکنان شیفت شب ایستگاه آتش نشانی ۳۶ شهید همتی واقع در بلوار ارتش- چهارراه مینی سیتی شب یلدای خود را به دور از خانواده در ایستگاه مشغول به خدمت و آماده باش گذراندند. پرسنل این ایستگاه در روزهای حادثه پلاسکو حضور پررنگی در نبرد با آتش پلاسکو داشتند و این ایستگاه به تازگی مجهز به نردبان ۶۵ متری مجهز شده است.
عکاس: احمد آقاسیانی

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 1

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 2

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 3

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 4

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 5

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 6

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 7

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 8

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 9

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 10

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 11

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 12

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 13

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 14

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 15

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 16

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 17

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 18

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 19

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 20

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 21

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 22

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 23

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 24

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 25

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 26

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 27

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 28

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 29

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 30

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 31

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 32

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 33

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 34

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 35

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 36

شب یلدای آتشنشانان ایستگاه ۳۶ شهید همتی 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید