مراسم شبی به بلندای میلاد

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
شامگاه روز شنبه 30 آذر ماه 1398، مراسم ویژه شب یلدا با عنوان "شبی به بلندای میلاد" با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
مراسم شبی به بلندای میلاد 1

مراسم شبی به بلندای میلاد 1

مراسم شبی به بلندای میلاد 2

مراسم شبی به بلندای میلاد 2

مراسم شبی به بلندای میلاد 3

مراسم شبی به بلندای میلاد 3

مراسم شبی به بلندای میلاد 4

مراسم شبی به بلندای میلاد 4

مراسم شبی به بلندای میلاد 5

مراسم شبی به بلندای میلاد 5

مراسم شبی به بلندای میلاد 6

مراسم شبی به بلندای میلاد 6

مراسم شبی به بلندای میلاد 7

مراسم شبی به بلندای میلاد 7

مراسم شبی به بلندای میلاد 8

مراسم شبی به بلندای میلاد 8

مراسم شبی به بلندای میلاد 9

مراسم شبی به بلندای میلاد 9

مراسم شبی به بلندای میلاد 10

مراسم شبی به بلندای میلاد 10

مراسم شبی به بلندای میلاد 11

مراسم شبی به بلندای میلاد 11

مراسم شبی به بلندای میلاد 12

مراسم شبی به بلندای میلاد 12

مراسم شبی به بلندای میلاد 13

مراسم شبی به بلندای میلاد 13

مراسم شبی به بلندای میلاد 14

مراسم شبی به بلندای میلاد 14

مراسم شبی به بلندای میلاد 15

مراسم شبی به بلندای میلاد 15

مراسم شبی به بلندای میلاد 16

مراسم شبی به بلندای میلاد 16

مراسم شبی به بلندای میلاد 17

مراسم شبی به بلندای میلاد 17

مراسم شبی به بلندای میلاد 18

مراسم شبی به بلندای میلاد 18

مراسم شبی به بلندای میلاد 19

مراسم شبی به بلندای میلاد 19

مراسم شبی به بلندای میلاد 20

مراسم شبی به بلندای میلاد 20

مراسم شبی به بلندای میلاد 21

مراسم شبی به بلندای میلاد 21

مراسم شبی به بلندای میلاد 22

مراسم شبی به بلندای میلاد 22

مراسم شبی به بلندای میلاد 23

مراسم شبی به بلندای میلاد 23

مراسم شبی به بلندای میلاد 24

مراسم شبی به بلندای میلاد 24

مراسم شبی به بلندای میلاد 25

مراسم شبی به بلندای میلاد 25

مراسم شبی به بلندای میلاد 26

مراسم شبی به بلندای میلاد 26

مراسم شبی به بلندای میلاد 27

مراسم شبی به بلندای میلاد 27

مراسم شبی به بلندای میلاد 28

مراسم شبی به بلندای میلاد 28

مراسم شبی به بلندای میلاد 29

مراسم شبی به بلندای میلاد 29

مراسم شبی به بلندای میلاد 30

مراسم شبی به بلندای میلاد 30

مراسم شبی به بلندای میلاد 31

مراسم شبی به بلندای میلاد 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید