افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
صبح امروز شنبه 30 آذر ماه پروژه های منطقه 20 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شد.
عکاس: وحید شیخی
افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 1

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 1

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 2

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 2

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 3

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 3

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 4

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 4

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 5

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 5

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 6

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 6

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 7

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 7

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 8

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 8

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 9

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 9

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 10

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 10

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 11

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 11

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 12

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 12

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 13

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 13

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 14

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 14

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 15

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 15

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 16

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 16

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 17

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 17

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 18

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 18

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 19

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 19

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 20

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 20

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 21

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 21

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 22

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 22

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 23

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 23

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 24

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 24

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 25

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 25

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 26

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 26

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 27

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 27

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 28

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 28

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 29

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 29

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 30

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 30

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 31

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 31

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 32

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 32

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 33

افتتاح پروژه های منطقه 20 با حضور شهردار تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید