فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
ویژه برنامه های شب یلدا پنج شنبه شب 29 آذر ماه در فروشگاه های شهروند بوستان برگزار شد. در راستا حمایت از معیشت خانواده، شهروندان از 22 آذر تا 12 دی ماه از تخفیفات ویژه شهروند تا سقف 50 درصد برای بیش از 4500 قلم کالا در کلیه فروشگاه های شهروند، برخوردار شوند.
عکاس: شایان محرابی

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 1

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 2

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 3

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 4

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 5

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 6

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 7

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 8

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 9

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 10

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 11

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 12

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 13

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 14

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 15

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 16

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 17

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 18

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 19

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 20

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 21

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 22

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 23

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 25

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 26

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 27

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 28

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 29

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 30

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 31

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 32

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 33

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 34

فروشگاه شهروند در آستانه شب یلدا 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید