اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
عملیات نگهداشت و پاکسازی جاده گردشگری-زیارتی امامزاده داوود به طول ۲۵ کیلومتر توسط نیروهای خدمات شهری منطقه ۵ و با حضور معاون عمرانی استاندار تهران، معاون خدمات شهری شهردار تهران و معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۵ انجام شد.
عکاس: وحید شیخی

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 1

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 2

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 3

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 4

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 5

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 6

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 7

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 8

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 9

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 10

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 11

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 12

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 13

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 14

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 15

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 16

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 17

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 18

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 19

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 20

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 21

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 22

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 23

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 24

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 25

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 26

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 27

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 28

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 29

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 30

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 31

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 32

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 34

اجرای طرح نگهداشت شهر در جاده امامزاده داوود 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید