بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران در آستانه شب یلدا پنج شنبه 28 آذر 1398 از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 1

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 2

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 3

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 4

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 5

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 6

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 7

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 8

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 9

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 10

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 11

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 12

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 13

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 14

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 15

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 16

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 17

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 18

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 20

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 21

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 22

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 23

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 24

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 25

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 26

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 27

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 28

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 29

بازدید شهردار تهران از بازار میوه و تره بار جلال آل احمد 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید