جشن یلدای مهربانی

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
عصر روز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398 هم زمان با روز جهانی مهاجران، جشن یلدای مهربانی با حضور مهاجرانی از کشور افغانستان و هنرمندان و اعضای شورای شهر و مدیران شهری منطقه 20 با همت معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران در فرهنگسرای ولاء شهرری برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
جشن یلدای مهربانی 1

جشن یلدای مهربانی 1

جشن یلدای مهربانی 2

جشن یلدای مهربانی 2

جشن یلدای مهربانی 3

جشن یلدای مهربانی 3

جشن یلدای مهربانی 4

جشن یلدای مهربانی 4

جشن یلدای مهربانی 5

جشن یلدای مهربانی 5

جشن یلدای مهربانی 6

جشن یلدای مهربانی 6

جشن یلدای مهربانی 7

جشن یلدای مهربانی 7

جشن یلدای مهربانی 8

جشن یلدای مهربانی 8

جشن یلدای مهربانی 9

جشن یلدای مهربانی 9

جشن یلدای مهربانی 10

جشن یلدای مهربانی 10

جشن یلدای مهربانی 11

جشن یلدای مهربانی 11

جشن یلدای مهربانی 12

جشن یلدای مهربانی 12

جشن یلدای مهربانی 13

جشن یلدای مهربانی 13

جشن یلدای مهربانی 14

جشن یلدای مهربانی 14

جشن یلدای مهربانی 15

جشن یلدای مهربانی 15

جشن یلدای مهربانی 16

جشن یلدای مهربانی 16

جشن یلدای مهربانی 17

جشن یلدای مهربانی 17

جشن یلدای مهربانی 18

جشن یلدای مهربانی 18

جشن یلدای مهربانی 19

جشن یلدای مهربانی 19

جشن یلدای مهربانی 20

جشن یلدای مهربانی 20

جشن یلدای مهربانی 21

جشن یلدای مهربانی 21

جشن یلدای مهربانی 22

جشن یلدای مهربانی 22

جشن یلدای مهربانی 23

جشن یلدای مهربانی 23

جشن یلدای مهربانی 24

جشن یلدای مهربانی 24

جشن یلدای مهربانی 25

جشن یلدای مهربانی 25

جشن یلدای مهربانی 26

جشن یلدای مهربانی 26

جشن یلدای مهربانی 27

جشن یلدای مهربانی 27

جشن یلدای مهربانی 28

جشن یلدای مهربانی 28

جشن یلدای مهربانی 29

جشن یلدای مهربانی 29

جشن یلدای مهربانی 30

جشن یلدای مهربانی 30

جشن یلدای مهربانی 31

جشن یلدای مهربانی 31

جشن یلدای مهربانی 32

جشن یلدای مهربانی 32

جشن یلدای مهربانی 33

جشن یلدای مهربانی 33

جشن یلدای مهربانی 34

جشن یلدای مهربانی 34

جشن یلدای مهربانی 35

جشن یلدای مهربانی 35

جشن یلدای مهربانی 36

جشن یلدای مهربانی 36

جشن یلدای مهربانی 37

جشن یلدای مهربانی 37

جشن یلدای مهربانی 38

جشن یلدای مهربانی 38

جشن یلدای مهربانی 39

جشن یلدای مهربانی 39

جشن یلدای مهربانی 40

جشن یلدای مهربانی 40

جشن یلدای مهربانی 41

جشن یلدای مهربانی 41

جشن یلدای مهربانی 42

جشن یلدای مهربانی 42

جشن یلدای مهربانی 43

جشن یلدای مهربانی 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید