جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا در باغچه حواس منطقه 15 برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 1

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 2

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 3

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 4

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 5

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 6

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 7

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 8

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 9

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 10

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 11

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 12

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 13

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 14

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 15

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 16

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 18

جشن شب یلدای کودکان و نوجوانان نابینا 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید