مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مراسم نصب پلاک و رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی در بلوار فردوس غرب نصب شد و این خیابان به ناصر حجازی تغییر نام پیدا کرد.
عکاس: میلاد بهشتی

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 1

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 2

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 3

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 4

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 5

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 6

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 7

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 8

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 9

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 10

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 11

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 12

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 13

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 14

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 15

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 16

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 17

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 19

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 20

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 21

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 22

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 23

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 24

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 25

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 26

مراسم رونمایی از سردیس زنده یاد ناصر حجازی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید